Lestvica za odmero dohodnine in olajšave (2022)

V skladu z določili Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19, 66/19 in 39/22) in Pravilnika o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022 (Uradni list RS, št. 41/2022) veljajo za davčno leto 2022 naslednje stopnje dohodnine in olajšave: 

Stopnje dohodnine:

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih
Nad Do    
  8.755,00   16 %
8.755,00 25.750,00 1.400,80 + 26 % nad 8.755,00
25.750,0 51.500,00 5.819,50 + 33 % nad 25.750,00
51.500,00 74.160,00 14.317,00 + 39 % nad 51.500,00
74.160,00   23.154,40 + 50 % nad 74.160,00

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2022 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih
Nad Do    
  729,58   16 %
729,58 2.145,83 116,73 + 26 %  nad 729,58
2.145,83 4.291,67 484,96 + 33 %  nad 2.145,83
4.291,67 6.180,00 1.193,08 + 39 % nad 4.291,67
6.180,00   1.929,53 + 50 % nad 6.180,00

 

Davčne olajšave:

1. Splošna davčna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2022.

Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do  
  13.716,33 4.500,00 + (19.261,43-1,40427 x skupni dohodek)
13.716,33   4.500,00

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

Če znaša meečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do  
  1.143,03 375,00 + (1.605,12-1,40427 x bruto dohodek)
1.143,03   375,00
če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava (o čemer obvesti delodajalca), se davčna osnova zmanjša za 291,67 eura.
2. Osebne olajšave
Namen Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
invalidu s 100% telesno okvaro 18.188,61 1.515,72
zavezancu po dopolnjenem 70. letu 1.500,00 125,00
zavezancu, ki prostovoljni in nepoklicno opravlja operativne naloge zaščite, reševanja in pomoč nepretrgoma najmanj 10 let 1.500,00 125,00
3. Posebna olajšava

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.500,00 eura.

4. Posebna olajšava
  • za vzdrževane otroke
  Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.510,03 209,17
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 9.094,90 757,91
Za drugega vzdrževanega otroka 2.728,72 227,39
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.551,10 379,26
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.373,48 531,12
Za petega vzdrževanega otroka 8.195,86 628,99
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za 147,77 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
2.510,03 209,17
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje

Največ do zneska premije, ki je enak 24 % obveznih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovanca oziroma 5,844 % pokojnine zavarovanca in ne več kot 2.903,66 eurov letno.