Davčno svetovanje

Našim strankam nudimo davčno svetovanje z najrazličnejših davčnih področij

Dohodnina

Potrebujete pomoč pri izračunu dohodnine? Nudimo vam svetovanje na področju osebnih financ. Po potrebi vam sestavimo ugovor na informativni izračun dohodnine. Vkolikor informativnega izračuna niste prejeli, vam lahko pripravimo napoved dohodnine.

Z letom 2020 se spreminja dohodninska lestvica v smeri razbremenitve dohodkov srednjih dohodninskih razredov. Prav tako se bo zvišala skupna splošna olajšava za zavezance za dohodnino, ki se določi na podlagi višine skupnega letnega dohodka posameznika. Več si lahko preberete na tej povezavi.

Davek od dohodka

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb ureja plačevanje davka od dohodkov pravnih oseb. Osnova za davek je dobiček, ki ga dosegajo zavezanci z opravljanjem dejavnosti in predstavlja presežek prihodkov nad odhodki, ki so določeni s tem zakonom. Tako se prihodki in odhodki, ugotovljeni v izkazu poslovnega izida v skladu z določbami računovodskih standardov prilagodijo (povečajo in/ali zmanjšajo) glede na določbe ZDDPO.

Prispevki in druge dajatve

Med obvezne socialne prispevke sodijo naslednji prispevki: prispevek za zdravstveno zavarovanje, prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za starševstvo ter prispevek za zaposlovanje. Ti prispevki se plačujejo za vse, ki so vpleteni v delovno razmerje – kot samozaposleni morate za to poskrbeti sami, če ste zaposleni, pa za to poskrbi vaš delodajalec.

Davek na dodano vrednost

Nudimo strokovne DDV storitve od splošnega svetovanja do svetovanja pri konkretnih situacijah, vključno s celotno administracijo glede davka na dodano vrednost.

Stopite v stik z nami

Povezane vsebine

Dohodninska lestvica 2022

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022.

Preberite več

Dohodninska lestvica 2021

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2021.

Preberite več

Dohodninska lestvica 2020

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2020.

Preberite več