Število delovnih dni za leto 2020

V spodnji tabeli najdete število delovnih dni in ur po mesecih v letu 2020 (40-urni delovnik).

  Delovniki (ure) Prazniki (ure) Skupaj dni Skupaj ur
Januar 21 (168) 2 (16) 23 184
Februar 20 (160) 0 20 160
Marec 22 (176) 0 22 176
April 20 (160) 2 (16) 22 176
Maj 20 (160) 1 (8) 21 168
Junij 21 (168) 1 (8) 22 176
Julij 23 (184) 0 23 184
Avgust 21 (168) 0 21 168
September 22 (176) 0 22 176
Oktober 22 (176) 0 22 176
November 21 (168) 0 21 168
December 22 (176) 1 (8) 23 184
SKUPAJ 255 (2040) 7 (56) 262 2096