Lestvica za odmero dohodnine in olajšave (2019)

Zneski olajšav in lestvice dohodnine se ne objavljajo več v obliki podzakonskega akta.

Stopnje dohodnine:

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih
Nad Do    
  8.021,34   16 %
8.021,34  20.400,00  1.283,41 + 27 %  nad 8.021,34
20.400,00  48.000,00  4.625,65  + 34 %  nad 20.400,00
48.000,00 70.907,20  14.009,65  + 39 %  nad 48.000,00
70.907,20   22.943,46  + 50 %  nad 70.907,20 

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2019 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:

Če znaša neto letna davčna osnova v eurih Znaša dohodnina v eurih
Nad Do    
  668,44   16 %
668,44 1.700,00 106,95 + 27 % nad 668,44
1.700,00 4.000,00 385,47 + 34 % nad 1.700,00
4.000,00 5.908,93 1.167,47 + 39 % nad 4.000,00
5.908,93   1.911,95 + 50 % nad 5.908,93

 

Davčne olajšave:

1. Splošna davčna olajšava

Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2019.

Če znaša skupni dohodek v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do  
  11.166,37 6.519,82
11.166,37 13.3016,83 3.302,70 + (19.922,15-1,49601 x skupni dohodek)
13.316,83   3.302,70

 

Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:

 

Če znaša meečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do  
  930,53 543,32
930,53 1.109,74 275,22 + (1.660,18-1,49601 x bruto dohodek)*
1.109,74   275,22
*navedena je krajša različica enačbe po določilih 127. člena ZDoh-2: (19.992,15 - 1,49601 x bruto dohodek x 12)/12
2. Osebne olajšave
Namen Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
invalidu s 100% telesno okvaro 17.658,84 1.471,57
3. Posebna olajšava

za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.302,70 eura.

4. Posebna olajšava
  • za vzdrževane otroke
  Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
Za prvega vzdrževanega otroka 2.436,92 203,08
Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 8.830,00 735,83
Za drugega vzdrževanega otroka 2.649,24 220,77
Za tretjega vzdrževanega otroka 4.418,54 368,21
Za četrtega vzdrževanega otroka 6.187,85 515,65
Za petega vzdrževanega otroka 7.957,14 663,09
Za vse nadaljnje vzdrževane otroke se višina olajšave poveča za 1.769,30 eura (mesečno za 147,77 eura) glede na višino olajšave za predhodnega vzdrževanega otroka
  • za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
Letna olajšava v eurih Mesečna olajšava v eurih
2.436,92 203,08
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.819,09 eurov letno.