Število delovnih dni v letu 2018

V spodnji tabeli najdete število delovnih dni in ur po mesecih v letu 2018

  Delovniki (ure) Prazniki (ure) Skupaj dni Skupaj ur
Januar 21 (168) 2 (16) 23 184
Februar 19 (152) 1 (8) 20 160
Marec 22 (176) 0 22 176
April 19 (152) 2 (16) 21 168
Maj 21 (168) 2 (16) 23 184
Junij 20 (160) 1 (8) 21 168
Julij 22 (176) 0 22 176
Avgust 22 (176) 1 (8) 23 184
September 20 (160) 0 20 160
Oktober 22 (176) 1 (8) 23 184
November 20 (168) 1 (8) 22 176
December 19 (152) 2 (16) 21 168
SKUPAJ 248 (1984) 13 (104) 261 2088